Ny rapport fra lockdown på Tahiti

English below 😀

Vi har ligget på samme ankerplass, «Hotel California» utenfor Tahiti flyplass siden 17. mars. Det blir over 60 dager på samme sted og så lenge har vi ikke ligget på anker på samme plass siden vi reiste hjemenifra for snart tre år siden.

20200331_062531

Det har vært helt OK. Noen dager har vært lange og kjedelige, men de aller fleste dagene har gått forbausende greit. Vi har hatt 48 dager med streng lockdown og portforbud der vi nesten ikke har vært av båten, og så fra slutten av april begynte myndighetene gradvis løsnet på reglene og vi kunne igjen bevege oss fritt inne på land. 14 mai fikk vi beskjed om at det fra det igjen er lov for oss på Tahiti å heise anker og flytte til nabo øyen Moorea, men ikke lenger. Tahiti og naboøyen Moorea er de to øyene der de 60 tilfellene av Covid-19 har vært, så disse to øyene har fremdeles strengere restriksjoner enn resten av landet.

Landene vest for oss (Tonga, Fiji, New Caledonia, New Zealand f eks) har fremdeles lukkede grenser så vi kan ikke forlate Fransk Polynesia enda.

Men vi har det fint. Hver morgen er det «radio Hotel California» på VHF, og torsdag er det 2K med Kaia på mikrofonen som er radio-vert. Her snakker vi om siste nytt om Covid-19, om været, om noen trenger hjelp til noe og ellers alt som kan være av interesse. Det er vårt sosiale nettverk og det fungerer utmerket! Da vi var i streng lock-down hadde vi også trivia -spørrelek- på VHFen hver kveld klokken 17:00, og så rart det enn høres ut så var det veldig sosialt 😍. Nå som vi kan bevege oss rundt har vi gått over til kun tre dager i uken. Vi hadde også fast tid der vi delte mat-oppskrifter og prosjekter og delte råd og tips. Dagene går med prosjekter, padling på SUP, svømming og dykking og turer inn på land. Det er mye sosialt på gang hele tiden, så det er ikke mye tid til å kjede seg lenger 😜

IMG_4682
Kaia og Lisa fra Uproar på SUP-tur/Kaia and Lisa from Uproar on their SUP

Hva har vi så gjort i alle disse dagene når vi har ligget for anker og vært mer eller mindre alene ombord? Vi har lest mye, Kindlene våre har blitt godt brukt og vi får stadig forslag fra de andre cruiserene om bøker som må leses. Vi har også sett en del filmer og serier, det er uendelig mye å få fra naboene 😂.

20200518_073350
Trekk til SUp-brettene ble sydd. Solen er nådeløs mot alt som ikke er pakket inn/cover for the SUPs. The sun is ruthless to everything without a cover

Prosjekter har vi hatt mye av, og ikke minst er det en nesten daglig foreteelse å vaske vannlinjen på båten. Det flyter mye avfall fra revet her og båten blir veldig skitten og må vasker ofte. Etter at de viktige båt-prosjektene som å lappe ødelagt jolle, reparere bimini og sy fast skinntrekket på rattet og justere riggen, var ferdig, begynte vi på «kose-prosjekter».

Fantastiske koraller ved revet/beautiful corals by the reef

Kaia har sydd masse for venne-båter og hatt mer enn nok å gjøre.

Da det var ferdig ble hun inspirert av Lisa og Russ på Uproar til å male vårt slitte toalett-sete.

Hun ble også utfordret til å lage en boks av noe gammel teak vi hadde liggende. Den er fin til oppbevaring av alle perlene vi har kjøpt. Alt er håndlaget med enkle verktøy ombord. Utfordrende men veldig artige prosjekter.

20200515_110346
Under oppsyn av Russ laget Kaia boks av teak og pyntet med skjell og en sort perle/under supervision by Russ, Kaia made this box and decorated it with shells and a black pearl

Her er vi i byen og kjøper perler… 🤑

IMG_4681
Kjøper perler /buying pearls
20200514_142743
Kaia ble også utfordret til å male, og her er resultatet av hennes første lille maleri 10×10 cm

Kjell ble fascinert av en skål av kokosnøtt vi så på land og har brukt mye tid på å slipe ned halve kokosnøttskall for at de skal bli perfekte. Han plukker opp kokosnøtter som flyter på sjøen etter regnskyll på land, og deler de og tar ut kokos-kjøttet. Så er det mye pussing og mange lag med lakk, og de aller fineste skålene får føtter av Tahiti-perler.

received_250635379353910
Kjells samling av skåler av kokosnøtt skall under produksjon/bowls under production
20200517_213639
Skål med perler under/bowl with pearls

Det ligger mange timer (og mye skit i båten) bak både kokosnøttene og boksen av teak.

20200502_155918

Etter at restriksjonene på land ble lettet på går det også mye tid til å gå på land og handle, dra inn til byen, vaske klær, eller bare være på land og rusle og ikke minst besøke venner på andre båter.

GOPR0681
Hvem kan klage når vi kan dykke i krystallklart vann under lockdown/who can compllain when We can go diving during lockdown. Picture by Ocean Blue
GOPR0691
Kjell på et flyvrak vi dykket på/Kjell on a plane wreck we dived. Picture by Ocean Blue

Ryktene sier at vi snart kan flytte oss mellom øyene, men når det blir mulig å flytte seg vestover mot andre land er fremdeles usikkert. Vi lever godt med uvissheten i paradis, det er lenge til cyklon-sesongen og vi tar en dag om gangen. Prosjekter har vi nok av 😀

WP_20190909_18_00_41_Pro
Vakker solnedgang over Moorea. Den ser vi nesten hver kveld/sunset over Moorea

 

 

New report of lockdown on Tahiti

We have been at the same anchorage, «Hotel California» outside Tahiti Airport since March 17th. That is more than 60 days in the same spot and we are really looking forward to sail again.

It’s been OK. Some days have been long and tedious, but most days have been fine. We have had 48 days of strict lockdown and curfew when we hardly left the boat, but from the end of April the authorities gradually lifted the restrictions and we were able to move freely onshore again. On May 14 we were told that we can  sail to the neighboring island of Moorea, but no other islands. Tahiti and Moorea are the two islands where the 60 cases of Covid-19 have been, so these two islands still have more stringent restrictions than the rest of the country.

All the neighboring countries (Tonga, Fiji, New Caledonia, New Zealand for example) have closed their boarders, so we can’t leave French Polynesia yet. The hardest part with all this is the uncertainty, not knowing what to do or where to go at the end of this season. The plan was to leave for Fiji or New Zealand in July, but for now we do not know if any of these countries will let us in. We can stay in French Polynesia though they do not really want us cruisers here right now.

But we are fine. Every morning there is «radio Hotel California» at VHF, and on Thursdays 2K with Kaia on the mic is the radio host. We talk about the latest news about Covid-19, the weather, if anyone needs help with anything and everything else that might be of interest. It’s our social network and it works great! When we were in strict lock-down, we also had trivia questions on VHF every night at 17:00, and as strange as it sounds, it was very social 😍. Now that we can move around we have switched to only three days a week. We also shared food recipes and projects and shared advice and tips. Now that we can move around freely we paddle on SUP, swim, snorkle, kite and scuba dive as well as take trips ashore. There’s a lot of social going on all the time, so there’s not much time to get bored anymore 😜

So what have we done in all these days at anchor where we have been more or less alone? We have read a lot of books and watched some movies and series, there’s a lot of that we can get from our neighbors 😂. We have had a lot of projects, and not least it is an almost daily occurrence to wash the water line on the boat. There is a lot of waste flowing from the reef here and the boat gets very dirty and has to wash frequently. After the important boat projects such as patching the dinghy, repairing the bimini and sprayhood and adjusting the rig were complete, we embarked on «snuggle projects». Kaia has made lots for boating boats and had more than enough to do. When it was finished, she was inspired by Lisa and Russ at Uproar to paint our worn toilet seat and to make a box for all the beads we bought from the teak we had lying around. Challenging but very fun projects.

Kjell was fascinated by a bowl of coconut we saw on land and has spent a lot of time grinding down half the coconut shells to make them perfect. He picks up coconuts floating on the sea after rainfall on land, and divides them and takes out the coconut meat. Then there are many layers of varnish and the very finest bowls get the feet of Tahiti pearls. There are many hours (and a lot of crap in the boat) behind both the coconuts and the teak box.

After the lockdown became a bit easier, there is also a lot of time to go ashore and shop, go into town, wash clothes, or just be on land and stroll and not least visit friends on other boats.

Rumors say we may soon move between the islands, but when it becomes possible to move westward to other countries is still uncertain. We live well with the uncertainty here in paradise, cyclone season is months away and we take one day at a time.  😀


En kommentar om “Ny rapport fra lockdown på Tahiti

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s