Klin kokos/the coconut

English below.

2K med Kjell og Kaia ombord har vært innom mange land de siste tre årene. En av våre gleder på turen har vært å spise lokal mat. Vi leter etter lokale grønnsaker og frukt, og spiser gjerne Street-food fra små, lokale spisesteder. Magene våre har tålt det aller meste, men det må også innrømmes at vi har hatt våre omganger med turistmage 😱 Alle de fantastiske smakene og matrettene, frukten og grønnsakene vi har spiset har vært fantastisk.

Vi er glad i mat, og veldig glad i frukt. Det har kommer ombord uante mengder med papaya, pamplemosse, kiwi, mango, bananer, stjernefrukt, guava, nooni, lichi, meloner, avokado, epler, appelsiner, kjærlighetsfrukt, masse frukter vi ikke kan navnet på – og kokosnøtter. 🏝

IMG_20190704_142524982Av alle frukt og grønnsaker vi har spist på veien er kokosnøtter den som har overrasket oss mest 😍. Ingen av oss var veldig glad i kokos, den sjokoladebiten i Twist-pakken sloss vi ikke om….men det er mer med en kokosnøtt enn den twistbiten 😜

SONY DSC

Det begynte i Karibien der vi fikk kokosnøtter av lokalbefolkningen på øyene. Vi lærte å drikke kokosvann med og uten rom og bruke kokosmelk fra nøtten (og ikke fra boks) i maten, og spiste det hvite kjøttet. Vi ble alltid servert dette, så fremdeles var vi ikke helt innviet i denne fantastiske frukten.

IMG_3126

Etter et par dager i Fransk Polynesia lærte vi første gang hvordan en kokosnøtt skulle åpnes. Når de henger på treet og er brune, er de klar for å brukes i matlaging eller til kopra. Nøtten hentes ned og da har den et veldig tykt og sterkt (og litt mykt) skall rundt seg. Dette skal bort, og for at det ikke skal ta veldig lang tid måtte teknikken læres.

DSCN0854
Skallet fjernes ved å dunke nøtten ned på pinnen i bakken og brekke av stykke for stykke. Her åpner Kjell nøtten ved å slå på den / for husking the nut you run the nut on to the pole in the ground and twist and turn to get the outer layer off

Dette skallet ble tidligere (og fremdeles noen steder) brukt til å lage tau. Det er også veldig effektivt anti-mygg middel når det brennes 😀.

IMG_3159
Brun kokosnøtt med og uten skall / coconut before and after 
IMG_3122
Å skrelle en kokosnøtt/husking a Coco nut

Når skallet er av sitter vi igjen med kokosnøtten sånn vi er vant til å se den. Ser en nøye etter ser en tre øyer på toppen og «sømmer» som går fra topp til bunn, som tre store appelsinbåter. Hvis en holder nøtten i hånden og slår midt på disse sømmene mens nøtten flyttes rundt i hånden, vil kokosnøtten dele seg på midten. Inni er det vanligvis en god kopp med kokosvann som er viktig å ta vare på.

IMG_4744
Sooo happy for my green coconut

IMG_3128

Inni nøtten finner du det deilige kokoskjøttet, og bruksområdet er uendelig.

IMG_3143Vi spiser noe av det som det er, rett fra nøtten som snacks. Smaken er søt og god og kjøttet er saftig. Noen ganger bruker vi gulotskrelleren og lager lange, tynne skiver  som ristes i stekepannen og serveres med salt, sitronpepper eller chilli som chips. Knallgodt! Eller litt større biter ristes i ovnen med litt salt som større snacs. En annen vanligere bruksmåte er at vi skraper ut kjøttet med et spesialverktøy, nesten som å raspe. Kjøttet er fullt av kokosmelk og olje og alt etter hva du trenger kommer neste behandling.

kokos8
Skraping av kokos kjøttet/grinding the nut

kokos6

For å få kokosmelk skviser vi det oppmalte kokoskjøttet i en klut så melken kommer ut.

Resten av den malte kolossen legger vi til tørk i solen og bruker i matlaging; cookies, frokostblanding, kaker mm.

kokos3
Til tørk/drying
IMG_3161
Kokosmelk og kokosvann/ milk and Water

Kokosmelken bruker vi vanligvis i middager, kylling i karri og kokosmelk er en vinner, men det kan også brukes til å bake kokosbrød. Hvis melken settes kaldt stivner den til smør og vi vet mange bruker den på brødskivene.

Av melken kan vi også utvinne kokosolje, men det er mye lettere å bare kjøpe den ferdig. Vi spurte noen amerikanere for en stund siden hva de brukte kokosolje til, og de så forundret på oss og svarte «everything»! I matlaging, som kroppsolje, i håret, noen drikker den og ellers kan den brukes der det er behov for smøring. Kokosolje som kjøpes utvinnes av kopra; Wikipedia skriver: «Kopra er det tørkede kjøttet av kokosnøtt. Kopra brukes til produksjon av margarin, kokosolje og såpe og er en viktig eksportvare for mange land, spesielt i og rundt Stillehavet.»

Det var den brune, ferdig modne kokosnøtten. Men det er mange ulike sorter og de brukes også grønne. De grønne har ikke en ferdig nøtt inni skallet, og er helt fulle av kokosvann.

image

Vanligvis er det vannet fra de grønne som drikkes, og det inneholder mange viktige elektrolytter og er en fin kilde til å forhindre dehydrering i varmen. En grønn kokosnøtt om dagen så smøres kroppens maskineri. Kjøttet inni en grønn nøtt er mykt og kan skrapes ut med en skje og spiser rett fra nøtten.

IMG_3287
En grønn nøtt er renset og klar for å drikkes. Drill to hull, sett i et sugerør og voila! / Green nut ready for serving. Drill two holes, put in a straw – and voila!!

IMG_0990

Når den brune nøtten er ferdig skrapt ren for mat tar Kjell de fineste eksemplarer og lager små skåler og hårspenner. Ikke mye som går til spille i vår naturalhusholdning 😁

received_250635379353910
Samlingen av skåler/peanøttboller av kokosnøtt skall

 

2K with Kjell and Kaia has travelled trough many countries the past three years. One of our pleasures has been eating local food. We are always looking for local vegetables and fruits, and are happily eating street food from the local vendors. We have endured most of it, but must admit that we have had our share of bugs…All the wonderful flavors and dishes, fruits and vegetables we have learned to eat have been fantastic.

We love food and love fruit. Fruit have come onboard in countless amounts of papaya, kiwi, mango, banana, star fruit, guava, nooni, lichi, avocado, apples, oranges, love fruit, lots of fruits we can’t name – and coconuts. 🏝 Of all the fruits and vegetables we have eaten along the way, coconuts are the ones that have surprised us the most 😍.

It started in the Caribbean where we got coconuts from the locals on the islands. We learned to drink coconut water with and without room and use coconut milk from the nut (and not from the can) in the food, and we ate the white meat.

After spending a few days in French Polynesia, we first learned how to open a coconut. When they hang on the tree and are brown, they are ready for use in cooking or for copra. When the nut is picked down it has a very thick and strong (and a little soft) shell. This must be taken off, and the technique had to be learned. The shell was previously (and still in some places) used to make ropes. It is also very effective anti-mosquito remedy when burned 😀.
When the outer part is off we are left with the coconut as we are used to see it. When looking closely at the nut you will see three»eyes» on the top and three seams going from the top to the bottom. Holding the nut in the palm of your hand so the seems are turning up, you hit the seams one by one (with a hammer or a heavy stick or a winch handle) as you turn the nut after each hit, and eventually it will crack open. Inside, there is usually a good cup of coconut water that you want to try to save.

Inside the nut you will find the delicious coconut meat, and the scope of use is endless. Sometimes we cut thin slices and fry them with salt them as chips, or we just eat the meat as it is, juicy and sweet. The most common thing for us is to scrape the meat out with a special tool, almost like grating, and the meat is full of coconut milk and oil.

To get coconut milk, we squeeze the grounded coconut meat for the milk to comes out. When the milk is squeezed we put the grated coconut in the sun to dry and use it in cookies, cereal, cakes etc.

The coconut milk we usually use for cooking, chicken in curry and coconut milk is a winner, but it can also be used to bake coconut bread. If the milk is in the refrigerator, it solidifies into butter and can be used as butter on your sandwiches.

You can also extract coconut oil from the milk, but it is much easier to just buy it. We asked some Americans a while ago what they used coconut oil for, and they looked at us in surprise and answered «everything»! In cooking, like body oil, in the hair, some drink it and it can be used where there is a need for lubrication. Coconut oil is extracted from copra, and Wikipedia says: «Copra is the dried meat of coconut. Copra is used in the production of margarine, coconut oil and soap and is an important export product for many countries, especially in and around the Pacific.»

That was how we use the brown, fully riped coconut. But there are many different varieties and we also use the green ones. They do not have a finished nut inside the shell, and are full of coconut water. Usually, it is the water from the green that we drink, and since it contains many important electrolytes it is a great way to prevent dehydration in the heat. We have found that a green coconut a day in the heat lubricates the body’s machinery. The meat inside a green nut is soft and can be scraped out with a spoon and eaten straight from the nut.

When the brown nut is finished scraping clean for food, Kjell takes the finest shells and makes small bowls and hair clips. Not much goes to waste in our natural household 😁


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s